Penetron Inject A+B

Penetron Inject A+B

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: PENETRON
Код на продукта: 040102

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

PENETRON INJECT™ е усъвършенствана технология за спиране на водни течове през бетонното сече- ние на база дълбоко кристализиращ двукомпонентен цимент-съдържащ уплътняващ разтвор. PENETRON INJECT™ прави водоплътни бетони и естествено-каменни сечения, като запълва и запечатва капилярите и микро-пукнатините в тях. Може да се използва за запълване на празнини и кухини, увеличавайки не- проницаемостта и якостта на ремонтираната зона. Фино-размерните компоненти на продукта позволяват проникване дори в много тесни капиляри и микро-пукнатини на бетона, като ги запечатват напълно. Така формираната в свързаната мрежа от капиляри и микро-пукнатини нова неразтворима кристална структура дава възможност за осигуряване на пълна непроницаемост на сечението. PENETRON INJECT™ има мно- го нисък вискозитет, приблизително равен на този на водата, което му позволява да прониква под високо налягане в дълбочина, измествайки съдържащата се вода в капилярите и микро-пукнатините. Благодаре- ние на своя усъвършенстван състав и запечатващото действие, PENETRON INJECT™ осигурява антико- розионнна защита на стоманената армировка и монтирани в дълбочината на сечението закладни части. В зоните на полагане формира нов защитен слой, с което се възстановява пасивиращата способност на сечението спрямо стоманения армировъчен скелет.

ПРИЛОЖЕНИЯ Тунели и метро-съоръжения Мини и галерии Фундаменти Хидротехнически съоръжения Подземни сейфове Пречиствателни станции за питейни и отпадни води Канали Резервоари Мостове, язовири и пътно строителство Зимнични стени Паркинги Строителни фуги

ПРЕИМУЩЕСТВА Неразделна част от бетона, образувайки компактен и дълготраен общ масив. Прониква дълбоко в бетона, поради ниския вискозитет и финоразмерните компоненти на продукта. Притежава ниско топлоотделяне при хидратация, което позволява контролирано инжектиране на продукта и едновременно запълване на големи кухини. Осигурява антикорозионнна защита на стоманата (армировъчна стомана, заварени мрежи и закладни части), включително и в зони в близост до инжектираните. Може да се нанася върху влажни или мокри повърхности. Не съдържа органични добавки, запалими разтворители или други вредни компоненти (като амини, които могат да предизвикат кожни раздразнения) за разлика от други органични инжекционни материали. Лесно приложение и ниски разходи за труд. Почистването се извършва само с вода. Не са необходими органични разтворители за хомогенизиране и последващо почистване. Нетоксичен. Отсъствие на летливи органични съединения. Прахообразните продукти PENETRON не съдържат летливи органични съединения и са безопасни за ползване както на открито, така и в затворени вътрешни помещения.

Подготовка на повърхността: С помощта на ъглошлайф пукнатините се отварят по цялата им дължина, с ширина около 20 до 25 мм във вид на обърнат клин “V” или “U”, за да се избегне стичането на материал извън зоната на инжектиране. Остатъците от бетон се отстраняват механично в зоната на пукнатината в дълбочина, равна на ширината на прорязване, или 50% повече (напр. ако ширината на прорязване е 20 мм, дълбочината следва да е около 20–30 мм). Почистете оформения канал чрез водоструене под високо налягане (>3.000 psi) и пробийте отвори за поставяне на инжекционните конектори (пакери). Диаметърът и дълбочината на отворите се определят от типа на използваните инжекционни конектори. Разстоянието между отворите трябва да е около 25 до 35 см.

Смесване:

PENETRON INJECT™ – КОМПОНЕНТ Β (течност) се изсипва в съда за смесване. Добавя се необходимото количество вода и се хомогенизира. Отделете 10% от получения разтвор и го съхранете за последваща употреба.

PENETRON INJECT™ – КОМПОНЕНТ А (прах) се изсипва във вече хомогенизираната с чиста вода първа компонента (в 90-те% от нея) и се разбърква непрекъснато с подходящ инструмент. Хомогенизацията продължава поне 2 минути докато сместа стане хомогенна и с гладка текстура, без нехомогенни остатъци. Добавете в съда за разбъркване отделените 10% от сместа и продължете да бъркате още около една минута. Сместа трябва да има вискозитет, съответстващ на около 30 секунди време за изтичане от вискозометрична фуния с отвор 4 мм (по DIN). Когато е необходим изключително нисък вискозитет (например, за да запълни много фини пукнатини) може да се добави допълнително вода (от 0,5 до 1 л), докато се по- стигне вискозитет 18 DIN-сек. След пълно хомогенизиране сместа се подава в инжекционната помпа с готовност за инжектиране. Препоръчва се през интервал от време сместа да бъде пребърквана (примерно на всеки 10-15 мин.) в случай, че не се използва веднага цялото количество разтвор. Началото на процеса на реакция на сместа след полагане се ускорява с увеличаване вискозитета на сместа. За да се предотврати втвърдяване на продукта в помпата и тръбопровода, последните се почистват своевременно след работа. Времето на обработваемост се основава на измервания при температура 20°С. При по-високи температури отвореното време за работа намалява. В тези случаи добавете по-голямо количество от PENETRON INJECT™ – КОМПОНЕНТ В (течност), едновременно редуцирайки еквивалентно равно количество чиста вода в сместа. Дружество PENETRON HELLAS препоръчва да се извършват пробни смеси въз основа на специфичните условия на работното място.

Приложение: В предварително пробитите отвори поставете и затегнете конекторите (пакерите) за инжектиране. В механично обработения канал на пукнатината се полага PENEPLUG®, започвайки от пакерът, разположен в най-ниската точка на обработената пукнатина, като по този начин изтлас- каната вода се изтича през най-близко разположения по-горен пакер. С помощта на четка положете течна смес в зона с ширина 70–100 мм PENETRON® върху вече обработените с PENEPLUG® повърхности. След първоначално изсъхване (но все още пресен) положен пласт PENETRON® (критерий е неоставянето на видима следа по ръката), се полага PENECRETE MORTAR™ с помощта на чук или дървено трупче за пълно и максимално тампониране на материала върху относително неравната инжектирана в дълбочина повърхност. Оставете PENETRON® / PENECRETE MORTAR™ / PENEPLUG® да втвърдяват в продължение на 2–3 дни. През това време водата контролирано свободно изтича през пакерите. Инжекционната дюза се зауства в първия долу лежащ пакер и се започва инжектиране с PENETRON INJECT™. След изтичане на инжекционна смес от горния пакер, долният (първи) пакер се затваря плътно. Следва заустване на инжекционната помпа в по-горния пакер и процедурата по инжектиране продължава докато се стигне във височина до най-горния пакер и се достигне максимално налягане на инжекционния разтвор от 5 bar, като по този начин пукнатината се запълва в цялата й височина. Оставете PENETRON INJECT™ да втвърдява поне 2 дни. На този етап може да се уверите визуално, че всички течове са спрели, и инжекционните конектори (пакери) могат да бъдат отстранени. Запечатайте с PENECRETE MORTAR™ дупките, които са оставени от конекторите, притискайки мазилката с клин. PENETRON INJECT™ може да бъде приложен по стандартни методи за ин- жектиране. Въпреки това, тъй като всяко приложение има своите особености, моля свържете се с PENETRON HELLAS за по-точно упътване относно вашия обект.

СПЕЦИАЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

НЕ прилагайте PENETRON INJECT™ при температури по-ниски от 4 °C на мястото на полагане или ако температурата падне под 0 °C по време на свързването и втвърдяване на сместа (около 24 ч).

ОПАКОВКА PENETRON INJECT™ се предлага: КОМПОНЕНТ Α (прах) в съд от 25 кг, а КОМПОНЕНТ Β (течност) в съд от 2 л.

СЪХРАНЕНИЕ – СРОК НА ГОДНОСТ PENETRON INJECT™ трябва да се съхранява на хладно място без да се излага на слънчева светлина и при мини- мална температура от 7 °C. Когато се съхранява подхо- дящо на сухо място, в запечатана оригинална опаковка, срокът на годност е 12 месеца.