Primer STX 100 (грунд)

Primer STX 100 (грунд)

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: PENETRON
Код на продукта: 040802

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

PRIMER STX 100 представлява висококачествен концентриран акрилен грунд за използване при различни основи, вкл. бетон, винилови листове, добре залепени VCT/VAT (винилови композитни плочи/винил-азбестови плочи), остатъци от стари покрития и лепила, гипсови замазки, мозайка, епоксидни подови покрития, дърво, керамика, теракота, стомана, мед, олово и алуминий. Уникалната способност на грунда да се свързва, както с порьозни, така и с непорьозни структури, го прави идеален за различни работни условия. PRIMER STX 100 се използва изключително лесно, свързва се много здраво с основата и намалява порьозността на повърхността.

ПРЕИМУЩЕСТВА Може да се нанася чрез пръскане, валяк или подова четка   Отлични фуги, устойчиви на алкално въздействие   Може да се прилага при разнообразни основи    Високо съдържание на твърди частици    Незапалим, нетоксичен, не взривоопасен    На водна основа и съответстващ на изискванията за съдържание на летливи органични вещества /VOC/    Без опасни емисии или дразнещи пари    Много слаб мирис    Не предизвиква и не дава възможност за образуване на плесени и мухъл   Малък размер на частиците за отлично проникване    Свързва се здраво към всички добре свързани и чисти основи (Гаранция за директно свързване)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Подготовка на повърхността: Преди нанасяне на PRIMER STX 100, подгответе основата, както се изисква, в съответствие със завършващия или горен слой, който ще нанасяте. Повърхността трябва да бъде чиста, суха и здрава, без замърсяване, което може да повлияе на адхезионните свойства на PRIMER STX 100. Следвайте конкретните указания за подготовка на основата, грундиране, смесване и нанасяне. Спазвайте всички ограничения на продуктите и ако не сте сигурни за конкретно приложение, моля свържете се с PENETRON за да получите съдействие относно конкретната дейност.

Нанасяне:

Силно абсорбиращ бетон и гипсова изолация (нанасяне на 2 слоя):

Първи слой: Разредете 1 част PRIMER STX 100 с 3 части чиста вода и разбъркайте добре преди употреба. Излейте известно количество PRIMER и разнесете добре с подова четка с разцепени нишки. Не оставяйте непокрити пространства и изметете всички локви и излишния грунд. Оставете първия слой да изсъхне до прозрачност, преди да нанесете втория слой (минимум 1 час между двата слоя).

Втори слой: Разредете 1 част PRIMER STX 100 с 1 част чиста вода. Смесете добре преди употреба. Повторете стъпките за нанасяне, описани по-горе и оставете продукта да изсъхне, преди нанасяне на покритието (минимум 1 – 3 часа).

Разходна норма: 4,9 м2 /л разтворена смес за всеки слой.

Стандартен бетон (нанасяне на 1 слой):

Разредете 1 част PRIMER STX 100 с 1 част чиста вода и разбъркайте добре преди употреба. Излейте известно количество PRIMER и разнесете добре с подова четка с разцепени нишки. Не оставяйте непокрити пространства и изметете всички локви и излишния грунд. Оставете грунда да изсъхне до прозрачност, преди нанасяне на покритието (минимум 1 – 3 часа).

Разходна норма: 4,9 м2 /л разтворена смес за всеки слой.

Дърво, остатъци от лепила и непорести основи (нанасяне на 1 слой):

PRIMER STX 100 следва да се нанесе с валяк без разреждане. Излейте грунда и го разнесете добре, като използвате текстилен валяк с дебелина 1 см или безвъздушна пръскачка. Не оставяйте непокрити пространства и изметете всички локви и излишния грунд. Оставете грунда да изсъхне до прозрачност преди нанасяне на покритието (минимум 1 – 3 часа).

Разходна норма: 4,9 м2 /л разтворена смес за всеки слой.

СПЕЦИАЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Повърхностите, грундирани с PRIMER STX 100, трябва да бъдат оставени да изсъхнат (минимум 1-3 часа и максимум 24 ч). Трябва да бъде осигурено добро проветрение с цел равномерно изсъхване, като температурата трябва да се поддържа в диапазона 10 – 30°C. Всички основи трябва да бъдат чисти и сухи преди нанасяне. Относителната влажност на основата трябва да бъде 90% или по-малко, преди нанасянето на замазки или подложки PENETRON. Моля, консултирайте се с производителя на съответната подова настилка за установяване на допустимите равнища на влага, за техните продукти. Времето за съхнене може да бъде намалено при използване на духалки или вентилатори. Почистете инструментите с вода.

ОПАКОВКА PRIMER STX 100 се предлага в туби по 3,8 л.

СЪХРАНЕНИЕ /СРОК НА ГОДНОСТ Да се съхранява на хладно, сухо място при температура 21°C. Срокът на годност е 12 месеца в оригиналните опаковки.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПРОДУКТА По време на смесване и нанасяне използвайте гумени ръкавици. Използвайте защитни очила по време на пръс- кане и нанасяне върху тавани. При попадане в очите, незабавно и многократно ги промийте с вода, след което незабавно се свържете с лекар. Измийте засегнатите от продукта участъци от кожата със сапун и вода.

ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪПА НА ДЕЦА.