Penetron Acrylic Patch

Penetron Acrylic Patch

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: PENETRON
Код на продукта: 041602

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

PENETRON® ACRYLIC PATCH представлява циментово съединение със специална полимерна добавка за универсално приложение при запълване и поправка на повърхности. PENETRON® ACRYLIC PATCH представлява прецизно съчетан, готов за ползване запълващ материал, който е бързовтвърдяващ, притежава собствена адхезивност и е по-здрав от обикновения бетон. Бързовтвърдяващите свойства на PENETRON® ACRYLIC PATCH могат да се окажат особено благоприятни при ситуации, когато трябва да се сведе до минимум времето на спиране на функционирането, като спешни ремонти на шосета, магистрали и промишлени обекти. PENETRON® ACRYLIC PATCH постига почти половината от окончателната си якост в срок от 24 часа и може да поема натоварване, само един час след първоначалното поставяне. Адхезионните свойства на PENETRON® ACRYLIC PATCH гарантират надеждно, устойчиво и трайно ремонтиране на отвори, кухини и пукнатини във всякакви видове бетонни повърхности и мазилки. Подобрителят на адхезионните свойства в PENETRON® ACRYLIC PATCH представлява синтетичен полимер, който осигурява водонепропусклива защита срещу нормално хидростатично налягане. PENETRON® ACRYLIC PATCH се състои от синтетични полимери за изключителна адхезия към повърхността, якост и еднородност; подбрани силикати за осигуряване на запълващата среда и удължаване на експлоатационния срок; портланд цимент за висока якост на натиск, на опън и на огъване; катализатори за бързо свързване и разширяване; и пластификатори за консистенция на сместа, лесно нанасяне и удължен експлоатационен срок.

ПРИЛОЖЕНИЯ    Мостове    Тавани    Колони    Бетонни тръби (куполи, ъгли и снадки)    Дренажни тръби    Бордюри    Основи на перила    Повърхности с микропукнатини    Товарни докове    Паркинги и рампи    Парапети    Отвори за последващо напрягане    Предварително излети камери    Стъпала    Басейни, резервоари и др.

PENETRON® ACRYLIC PATCH може да се използва за водоустойчиви ремонти, поправка на бетонни тръби и при други видове подводни приложения.

ПРЕИМУЩЕСТВА Научно-изпитан и разработен с висока якост на натиск, опън и огъване     Пластификатори за лесно приложение, обработка и запълване на фугите при зидария    Бързо стягане – първоначално стягане само за 15 мин.    Окончателно втвърдяване за 30 до 45 мин.    Елиминира нуждата от кофраж    Собствени адхезионни свойства    Устойчивост на химическо въздействие    Трайно прилепване към повърхността    Не съдържа летливи органични вещества (VOC) и е безопасен за ползване, както на открито, така и на закрито

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на повърхността: За да се осигури възможно най-добро свързване, върху повърхността не трябва да има потенциални замърсители като масла, грес, вещества за улесняване отделянето на кофраж, прах или други материали. При свързване със стоманени или други метални повърхности, отстранете всички люспи, ръжда и боя и поставете метални пана около металните повърхности. Отстранете повредения или начупен бетон. Оптимал ните условия за свързване изискват наличие на груба бетонна повърхност. Подготовката на повърхността включва ецване с киселина, изчукване или обработка с пясъкоструйка. Повърхностите, където необходимата грапавина е постигната чрез ецване с киселина, трябва да бъдат неутрализирани чрез добро почистване. На места, характеризиращи се със силен трафик и голямо натоварване, страните на кухината или отвора трябва да бъдат изрязани или врязани до достигане на минимална дълбочина 5 см. Пукнатините трябва да бъдат отворени и разширени за постигане на оптимални резултати (ширина мин. 0,6 см и дълбочина мин. 2,5 см). Непосредствено преди прилагане на продукта, повърхностите трябва да бъдат пред- варително омокрени. Образувалите се локви вода трябва да бъдат отстранени преди полагане на PENETRON® ACRYLIC PATCH.

Смесване: Смесете 4,7 до 5 л прясна незамърсена вода за всеки 22,68 кг PENETRON® ACRYLIC PATCH. Разбъркайте добре, като използвате мистрия или миксер за мазилки, в продължение на една до две минути. Не добавяйте повече от препоръчителното количество вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не приготвяйте повече смес от тази, която може да използвате в рамките на 15 минути.

Полагане: Като използвате стоманена мистрия или шпатула, поставете PENETRON® ACRYLIC PATCH в отвора. Отворите трябва да бъдат запълнени изцяло и уплътнени добре. Уплътнявайте до достигане на нивото на околната повърхност. Не обработвайте новообразуваната повърхност преди първоначалното свързване. След изчезване на блясъка на повърхността, може да я обработите до постигане на желаната текстура; използвайте суха четка за постигане на по-грапава повърхност или зачистете с ръба на мистрията. При големи отвори към PENETRON® ACRYLIC PATCH трябва да се добави чист, навлажнен чакъл с диаметър 1 см. Количеството на инертния материал не трябва да надвишава 25% от теглото на PENETRON® ACRYLIC PATCH. Не добавяйте допълнително количество вода. За постигане на по-гладка повърхност и по-голяма якост, горният слой на дълбоката кухина трябва да бъде запълнен с чиста замазка PENETRON® ACRYLIC PATCH. Големите отвори могат да бъдат запълвани и с последователни слоеве, щом PENETRON® ACRYLIC PATCH се приготвя отделно за всеки слой. При гладки повърхности, които не могат да бъдат подготвени (награпени), Penetron препоръчва нанасяне на тънък слой PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE™ за увеличаване на адхезията на ремонтната замазка към повърхността. При обновяване и ремонтиране на бетонни повърхности, които са носещи, като напр. колони, панели, крепежни стени и др. почистете добре и омокрете предварително повърхността. При прилагане под вода, смесвайте само малки количества, като ползвате възможно най-малко количество вода. Както и при другите типове приложение, всички повърхности трябва да бъдат почистени. Повърхностният слой и образувалите се водорасли трябва да бъдат отстранени, а повърхността – механично загрубена. Във всички ремонтирани площи трябва да се вкара достатъчно количество PENETRON® ACRYLIC PATCH.

ЗАБЕЛЕЖКА: Да се положи непосредствено след смесване. Ако е необходимо грундиране за подобряване на адхезията, чрез използване на PENETRON® ACRYLIC PATCH върху мокра основа, повърхността трябва да бъде влажна по време на нанасяне на първия слой. При използване на PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE™ като грунд, изчакайте поне 40 мин. докато повърхността не стане суха на пипане (докато не спре да лепне), преди да нанесете PENETRON® ACRYLIC PATCH. PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE™ запазва своите адхезивни свойства в продължение на до 2 седмици, ако повърхността остане суха и чиста.

Втвърдяване: PENETRON® ACRYLIC PATCH трябва да се защити за постепенно втвърдяване незабавно след приключване на работата. Penetron препоръчва използване на мембранно втвърдяващо средство, като PENECURE™. Това е особено важно при висока температура, бързо темпо на изпаряване и при ниска влажност.

Разходна норма: Разходната норма на PENETRON® ACRYLIC PATCH е около 0,012 м³ за торба от 22,68 кг.

СПЕЦИАЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ Високата якост на натиск, опън и огъване, както и неговата адхезивност правят PENETRON® ACRYLIC PATCH отличен избор за извършване на ремонти за голямо разнообразие от повърхности и условия. PENETRON® ACRYLIC PATCH не трябва да се използва за ремонтиране на не-бетонни повърхности, като асфалт и модифициран с латекс бетон. Не се препоръчва използване на вещества за задържане на въздух, забавители или средства за понижаване водното съдържание. PENETRON® ACRYLIC PATCH не осигурява удовлетворителни ремонтни характеристики при подвижни пукнатини и пукнатини при „люлеещи се плочи”. ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА, като самонивелиращ, покривен материал. При температури под точката на замръзване, температурата на повърхността трябва да бъде повишена над температурата на замръзване, като повърхността не трябва да бъде предварително омокряна. Ниските температури удължават времето за втвърдяване. Прекомерното количество вода или повторното смесване могат да влошат якостта и адхезивните свойства на материала. Смесителното оборудване трябва да бъде почиствано често за да се избегне натрупване на продукт.

ОПАКОВКА PENETRON® ACRYLIC PATCH се предлага в многостенни торби по 22,68 кг с устойчива на разкъсване, недопускаща овлажняване полиетиленова вътрешна обвивка.

ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪПА НА ДЕЦА!