KRYSTALINE Add PLUS  2,5

KRYSTALINE Add PLUS 2,5

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: KRYSTALINE
Код на продукта: 020003

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

ВЪТРЕШНО-КРИСТАЛИЗАЦИОННА ХИДРОИЗОЛИРАЩА ДОБАВКА ЗА БЕТОНИ И РАЗТВОРИ KRYSTALINE Add PLUS  2,5

Автогенна кристалообразуваща хидроизолационна система 4-то поколение за бетонни смеси

 

Описание

Krystaline Add PLUS 2.5 е специално създадена кристализираща хидроизолираща добавка за получаване на водоплътни бетони с намалено съсъхване и повишена дълготрайност. Допълнително предимство е увеличеното времесвързване на бетона, известно въздуховъвличане, водоредуциране, понижено топлоотделяне при хидратация и увеличената якост на натиск на бетона.

Krystaline Add PLUS 2.5 ефективно намалява водоциментовото отношение, в сравнение с други обикновени кристализиращи добавки. Тестовете показват възможност за намаляване на направната вода в бетона до около 20% в зависимост от рецептурата на бетона и при постигане на равна обработваемост, с което се повишава драстично и якостта на натиск на бетона. По този начин отпада необходимостта от използването на други суперпластификатори и водоредуциращи химични добавки - просто е необходимо единствено използването на Krystaline Add PLUS 2.5 за получаване на бетони повишена дълготрайност.

Особености и ключови предимства

 Спира водни течове през бетонното сечение;

 Запечатва и хидроизолира пукнатини с ширина до 0,7 mm

 Предпазва стоманената армировка от корозия;

 Пълна перманентна хидроизолация

 Увеличаваща се във времето водоплътност на бетона

 Абсолютна устойчивост на бетона срещу агресивното действие на сулфати и хлориди с различен произход;

 Увеличаване якостта на натиск с 50%

 Не се повлиява негативно от евевтуално протичащи на повърхността износване и абразия;

 Ефективност срещу хидростатично налягане до 120 бара;

 Обемна водоплътност независимо от страната на водният напор

 Ефективно замества конвенционални външни хидроизолиращи системи мембрани, рулони, покрития и пр

 Безпроблемен контакт с питейна вода

 

Приложения

 Фундаменти;

 Зимнични стени;

 Тунели и тръбопроводи

 Асансьорни шахти

 Бетонни и ст.б. стени

 Ст.б. плочи от различен тип

 Брегови и пристанищни съоръжения

 Басейни;  Пречиствателни станции

 Канали;

 Силози и резервоари, вкл за питейни нужди;

 Специални състави за торкретиране

 Външни и вътрешни индустриални бетонни настилки

 Паркинг зони. 

Инструкция за работа

Бетонът е естествено порьозен конструкционен материал с наличие на микропукнатини, празнини, пори и капиляри, формиращи се в ранните срокове на свързване и втвърдяване

Krystaline Add PLUS 2.5 действа чрез хидрофилна кристализация, като, в присъствие на вода, реагира с активните продукти на хидратация на цимента, в резултат на което се формират нови калциево-силикатни хидратни образувания, които запълват порите и капилярите в сечението. Те се превръщат в интегрална част от циментовата паста в структурата на бетона, в резултат на което бетонът придобива способност да възпрепятства 

Krystaline Add PLUS 2.5 е прахообразна добавка, която се дозира в количество 2,5 kg/m3 бетон. в зависимост от рецептурата на бетона осигурява намаляване количеството на направната вода до 15%. Добавката е съвместима с повечето от използваните суперпластификатори, като се препоръчва преди употреба да се направят пробни замеси. 

Krystaline Add PLUS 2.5 се добавя директно при хомогенизирането на бетонната смес. Добавката може да промени пластичните характеристики на бетонната смес, което се установява с прпоръчителни пробни замеси.

Дозировка

Krystaline Add PLUS 2.5 се дозира в количество 2,5 kg/m3 бетон

Съхранение Krystaline Add PLUS 2.5 следва да се съхранява на закрито при стайна температура 5-35 градуса, предпазена от директна слънчева светлина. В тези условия и при затворени опаковки срокът на годност е 2 години. 

Пакетиране

Krystaline Add PLUS 2.5 се доставя в пластмасови кофи по 18 kg във водоразтворими пласмасови торбички с маса 1 kg. 

Технически характеристики

Цвят сив

Външен вид прах

Плътност в насипно състояние 1,1 g/cm3

Рн-фактор (воден разтвор) 13

Сухо вещество 100%

Размер на частиците 40-150 микрона

Начало на свързване при 250С 60 минути

Устойчивост на хидростатично налягане 120 бара Дозировка 2,5 kg/m3

Възможност за самозапълване на микропукнатини с ширина до 0,5 mm 

Безопасност и здраве

Н315 за контакт с кожата.

Н318 за контакт с очите.

Н335 може да предизвиква респираторни увреждания.

 Предпазни средства

Р280 Защитни ръкавици, очила и облекло, защита на лицето

Р302 + P352 при контакт с кожата: Обилно измиване с вода и сапун

Р305 + P351 + P 338 при контакт с очите: Няколко минутно обилно измиване с чиста вода. Необходимо е предварително сваляне на контактни лещи, след това измиването продължава. Препоръчваме внимателно запознаване с техническия лист за безопасност и здраве преди използване на продукта