Изграждане, укрепване и ремонт с Торкрет бетон

 

Разполагайки с цялото необходимо оборудване, както и екип от специалисти с дългогодишен опит в торкретирането,   изпълняваме различни по сложност и обем обекти на територията на цялата страна.

 

Какво е торкрет бетон

 

Торкрет бетонът, известен преди повече от век, е с широко приложение в модерното строителство.

 

Торкрет бетонът представлява бетон пръскан под налягане, известен още като пръскан бетон. Той лесно се захваща (залепя) за различни повърхности – камък, скали, тухли, армирани и бетонни повърхности и др.

 

По същество, торкрет бетонът се състои от цимент, вода, фибри и различни добавки, като количеството вода е много по-малко отколкото при стандартният бетон.

 

За какво се използва торкрет бетонът и какви услуги предлагаме

 

 • Изграждане на басейни и водохранилища, изкопи, септични ями, резервоари​​​
 • Изграждане и ремонт на тунели и мостове
 • Подсилване на фасади на сгради, колони на сгради и къщи.
 • Строеж на подземни гаражи, паркинги, мазета, складове, бункери и др.
 • Ремонт на различни желязобетонни конструкции, запечатване на бетонни повърхности
 • Реализацията на сложни геометрични форми – сфери, арки, куполи и др, които е невъзможно да се изпълнят с кофражи и обикновен бетон.

 

Предимства на торкрет бетонът пред стандартният бетон

 

 • Бетоновата смес може да се нанася на най-различни повърхности.

 • Количеството вода в торкрет бетона е доста по-малко  от това в обикновеният бетон

 • Торкрет бетонът има много по-голяма якост и здравина.

 • Полагането става бързо, може да се полага върху всякакви равнини, включително и директно върху тавани​

 • Има възможност за нанасяне на слоеве с различна дебелина, според нуждите

 • Не се налага използване на кофражи