Peneseal Pro RTU

Peneseal Pro RTU

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: PENETRON
Код на продукта: 040201

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

PENESEAL PRO™ (RTU) е готов за употреба течен импрегнаторо за нанасяне чрез пръскачка, който образува защитен слой под повърхността на бетона, който го защитава от проникване на вода и уплътнява и запечатва капилярни пукнатини с ширина до 2 mm. Нанася се върху повърхности, изложени на високи температурни разлики. При пръскане върху добре почистена бетонна повърхност, продуктът взаимодейства с калциевия хидроксид в бетона и образува под-повърхностен гел. Този гел затваря и уплътнява порите, капилярите и пукнатините. При наличие на вода, продуктът запазва своята активност и запечатва бъдещите капилярни пукнатини, като защитава бетона от замърсяване, вода и нахлуване на хлориди. При подземни проекти, системата Penetron e доказано най-добрият избор.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА

Бетонни покриви Плоски използваеми покривни пространства, повърхност на мостове Тераси Пътни платна, писти и алеи Винаги, когато бетонът е пряко изложен на атмосферните влияния и знакопроменливи високи температури

ПРЕИМУЩЕСТВА Защитава от навлизане на вода, хлориди и сулфати; увеличава устойчивостта на химическо въздействие и карбонизация; PENESEAL PRO™ не трябва да се използва на места, където може да се очаква въздействие от силни киселини и основи. Активното му действие в дълбочина на бетнното сечение не намалява адхезионната якост на последващо полагани покрития. Увеличава твърдостта на повърхността на дълбочина прибл. 20,6 mm, до 8 по скалата на Моос. Лесно, бързо и икономично приложение в сравнение с алтернативни мембранни системи. Позволява пускане на трафика до 6 часа след третиране, без да се нарушава защитната способност. Продуктът не се лющи или драска и третираните повърхности могат да бъдат полирани. Не е необходимо допълнително заравняване. Нетоксичен – може да се прилага за конструкции, съдържащи питейна вода. Лесно ремонтиране – при наличие на големи пукнатини или повторното появяване на такива в срока на ползване на конструкцията, те могат да бъдат лесно открити и поправени (без необходимото досадно повдигане и отстраняване на при мембранни покрития).

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Подготовка на повърхността: Отстранете всички покрития, масла, втвърдяващи или уплътняващи агенти чрез химични или механични средства. Отстранете мръсотията, циментовото мляко или други замърсявания, като почистите всички повърхности, които ще бъдат третирани с метла или четка с фин косъм. Температурата на основата трябва да бъде между 5 – 35° C. При нов бетон, повърхностите трябва да бъдат на поне 14 дни (препоръчва се 28 дни), след декофриране и трябва да бъдат чисти и обезпрашени (но не мокри).

Нанасяне: Залейте всички видими пукнатини с PENESEAL PRO™ при разходна норма приблизително 1 литър на 5 линейни метра. Нанесете продукта върху повърхността, която ще бъде третирана при препоръчителната разходна норма. Пръскайте продукта при ниско налягане и при отсъствие на силен вятър. Когато повърхността стане суха при пипане (2-6 часа след нанасянето), я залейте обилно с вода. Ако завали преди изсъхване на продукта, след изсъхване на повърхността се налага повторно нанасяне на продукта. Двадесет и четири (24) часа по-късно, отново залейте повърхността с обилно количество вода. След още 24 часа, още веднъж залейте повърхността с обилно количество вода. След третото заливане, третираните площи могат да бъдат напълнени с вода, за да се проверят техните хидроизолационни свойства.

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът може да бъде прилаган чрез използване на ръчна пръскачка при малки площи или с моторизирана пръскачка за по-големи обекти. С обикновена пръскачка тип „раница“ може да бъде постигната производителност 100-151 m2 в час. След прилагане, цялото оборудване трябва да бъде добре почистено с вода. Свържете се с PENETRON HELLAS за повече информация относно оборудването за пръскане.

РАЗХОДНА НОРМА 1л за до 4-6 m2

4 m2 при груби и порести повърхности

6 m2 за много гладки, плътни повърхности

5 m2 за нормални повърхности

Пукнатини: допълнително 1 литър на 5 линейни метра.

СПЕЦИАЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ PENESEAL PRO™ не е подходящ за ремонт на конструктивни или структурни пукнатини. При работни фуги, дилатационни фуги, места на проникване и изливни фуги, освен PENESEAL PRO™, трябва да се използват и специално продукти за третиране на фуги, като PENECRETE MORTAR™, хидроизолационни ленти, еластомерни уплътнения и т.н. Ако основната цел за използване на продукта е втвърдяване на пода, използвайте PENESEAL FH™. PENESEAL PRO™ не трябва да се използва за хидроизолация от обратната страна на водния напор. За тази цел трябва да се използва PENETRON®. PENESEAL PRO™ може да се използва при бетон, който съдържа тецова пепел, шлака или микросилициев прах, стига тези съставки да не превишават 30% от общото количество на циментовите материали в бетоновата смес. За установяване на годността за оп- ределено приложение, извършете проба върху малка площ или си осигурете специално разработена бетонова смес от съответния доставчик. За да увеличите пригодността на бетона, повърхността предварително може да се калцинира. Това може да се направи и с цел увеличаване ефективността на стар и силно карбонизиран бетон.

НЕ ПРЪСКАЙТЕ PENESEAL PRO™ върху стъкло, алуминий, дърво или боядисани повърхности. Ако това се случи, отстранете продукта, като използвате вода. Препоръчителните инструменти са пръскачка под ниско налягане, четка с мек косъм, гумено „перо“, и маркуч за вода. След използване, цялото оборудване трябва да бъде добре почистено с вода За повече подробности може да се свържете с PENETRON HELLAS. PENESEAL PRO™ не трябва да се използва, като заместващо средство или решение при некачествено проектиране, изработка или неправилни спецификации

ОПАКОВКА PENESEAL PRO™ се предлага в кофи по 19 l.

СЪХРАНЕНИЕ /СРОК НА ГОДНОСТ При съхранение в запечатани варели, срокът на годност на продукта е 2 години. Дръжте кофите затворени и не допускайте излагане на висока температура и пряка слънчева светлина. Не допускайте замръзване.

БЕЗОПАСНОСТ Да се избягва контакт с очите и кожата. В случаи на контакт промийте засегнатите части на тялото обилно с чиста вода и потърсете медицинска помощ. Носете защитни ръкавици. При нанасяне в затворени помещения се препоръчва използване на апарат за дишане. Обърнете се към изискванията на съответния лист за безопасност на продукта.

ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪПА НА ДЕЦА!