Industrial Topping SL

Industrial Topping SL

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: PENETRON
Код на продукта: 041302

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

INDUSTRIAL TOPPING SL представлява еднокомпонентно, икономично, подлежащо на изпомпване, саморазливно, бързосвързващо и втвръдяващо покритие с гладка консистенция, предназначено за възстановяване на износена повърхност, при нарушен, износен или повреден от дъжд, но конструктивно здрав бетон, на открито и закрито. Съдържа модифициран с полимери портланд цимент, комбиниран с минерални инертни материали за постигане на бързо втвърдяване и висока якост. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Вътрешни алеи, производствени, складови и транспортни обекти   Дистрибуторски центрове и складове   Нарушени или износени бетонни подове Увредени от дъжд плочи   Паркинги   Обществени обекти    Подове на конферентни зали   Места за лишаване от свобода   Търговски обекти       Подове, които трябва да отговарят на определени изисквания за гладкост 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Готов за ползване след добавяне на вода, като могат да се използват и инертни материали    Висока степен на трайност    Икономически изгоден Висока степен на саморазливност за прилагане чрез помпане или изливане    Устойчив на напукване и съсъхване     Бързо постигане на висока якост Готов за понасяне на умерен пешеходен трафик след 4 часа    Може да се обработва в рамките на 15 минути    Не съдържа гипс    Понижена звукопроводимост    Устойчивост на влага     Не съдържа летливи органични вещества и е безопасен за ползване, както на открито, така и в затворени помещения 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на повърхността: Бетонната основа трябва да бъде почистена непосредствено преди нанасянето на грунд и покриващ слой, като върху него не трябва да има прах, масло, съединения за ускоряване на втвърдяването, боя, асфалт, натрошени парчета, покрития и/или други вещества, които могат да причинят нарушаване на свързването. Отстранете натрошения, замръзнал, ронлив, карбонизиран бетон. Препоръчва се използване на струйно оборудване със сачми за механично отстраняване на повредения бетон, покритията, съединенията за ускоряване на втвърдяването, уплътняващите материали и др. Фугите, пукнатините и пробитите отвори трябва да бъдат запълнени или залети с подходящ строителен разтвор, за предотвратяване на просмукването на грунда и подложния слой. Фугите в основата трябва да бъдат повторени (чрез механична обработка) върху положения горен слой. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Доброто свързване, а следователно и правилната подготовка са от съществено значение за осигуряване на успешно полагане на покривния слой. Изпълнителят на полагането трябва да осигури надлежната подготовка на основата преди полагането на INDUSTRIAL TOPPING SL. За да се гарантира успешното изпълнение, върху малка площ трябва да се извърши изпитване за съвместимост, якост на свързването и технически характеристики. 

Грундиране: SELF-LEVELING PRIMER (саморазливен грунд) обичайно се смесва с чиста вода в съотношение 1:1 за подпомагане на свързването на INDUSTRIAL TOPPING SL към основата и избягване образуването на микропукнатини, поради въздух, останал в основата. Грундът може да бъде нанесен до 72 часа преди полагането на горния слой. Разредете SELF-LEVELING PRIMER (саморазливен грунд) с чиста вода в съотношение 1:1. При прекомерно порест бетон, може да се наложи нанасянето на два слоя грундираща смес или един слой неразреден грунд 3,78 л.. SELF-LEVELING PRIMER (саморазливен грунд) смесен с 3,78 л. вода са достатъчни за покриване на около 32,5-37,0 м2 под. Като използвате техническа метла с разчленени краища на нишките, нанесете тънък слой грунд и го оставете да изсъхне напълно (приблизително 3-4 часа при 70% относителна влажност) преди полагане на INDUSTRIAL TOPPING SL. 

Смесване: Добавете продукта към вода. НЕ ОБРЪЩАЙТЕ процеса, чрез добавяне на вода към материала. Смесете в миксер/помпа или чрез механична бетонобъркачка, като следвате указанията на производителя. Използвайте точно 4,25 л чиста вода за една торба от 22,68 кг и смесвайте в продължение на 1-2 минути, докато сместа не стане еднородна и без бучки. При малки повърхности, използвайте бъркалка от неръждаема стомана с диаметър 12 мм и бормашина с мин. 650 об/мин. като смесвате продукта до постигане на консистенция без бучки. При приложения с дебелина над 5 см, добавете към сместа точно 6,8 кг чист, промит и сух кварцов инертен материал с диаметър 10 мм (QUARTZ SAND MIX /смес от кварцов пясък/или подобен) за 1 торба от 22,68 кг. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При добавяне на инертен материал, смесете чистата замазка, както е описано по-горе. След това добавете кварцовия инертен материал (QUARTZ SAND MIX или подобен) и смесете отново, до постигане на гладка консистенция без бучки. 

Нанасяне: Температурата на плочата трябва да бъде над 4,5 ⁰C, а температурата на въздуха да не е под 10 ⁰C, по време на полагането и/или преди окончателно втвърдяване на подложната основа. INDUSTRIAL TOPPING SL проявява най-добри саморазлимни свойства, ако водата, с която се смесва е с температура приблизително 21 ⁰ C. Поддържайте температурата, която използвате за смесване в диапазона 10 ⁰C – 32 ⁰C. Излейте или изпомпайте хомогенизираната замазка до постигане на желаната дебелина, но не по-малко от 6 мм. Правилно хомогенизираната замазка се самонивелира за 15 минути при температура 18 ⁰ C. Около тръбите и труднодостъпните места, материалът може да се разпредели чрез използване на мистрия или гребло за бетон.

Втвърдяване: INDUSTRIAL TOPPING SL се втвърдява самостоятелно. Върху излетия материал може да се ходи след около 3-4 часа при 23 ⁰ C. Изчакайте 24 часа или повече, преди поставяне на подово покритие или по-интензивно ходене. При прилагане на защитна покривна система, уверете се в съвместимостта, като извършите пробен монтаж.

ПОКРИВНОСТ И РАЗХОДНА НОРМА Една торба 22,68 кг INDUSTRIAL TOPPING SL смесена с 4,25 л чиста вода е достатъчна за покриване на площ от прибл. 2,1 м2 със смес с дебелина 6 мм. За дебелина над 5 см добавете 6,8 кг чист, промит, сух кварцов инертен материал с диаметър 9 мм (QUARTZ SAND MIX или подобен) за 1 торба от 22,68 кг INDUSTRIAL TOPPING SL.

СПЕЦИАЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ НЕ използвайте продукта, ако торбата е повредена или отворена. Продуктът е готов за ползване след добавяне на вода. НЕ добавяйте материали или добавки към сместа, освен описаните по-горе. НЕ прилагайте INDUSTRIAL TOPPING SL върху конструктивни или дилатационни фуги. НЕ използвайте върху подове, които ще бъдат излагани на въздействието на киселини (или техни соли) или други материали, които могат сериозно и/или бързо да повлияят на портланд цимента.По време на прилагане, защитете материала от пряка слънчева светлина, вятър, дъжд, сняг и други форми на влага.

ОПАКОВКА INDUSTRIAL TOPPING SL се предлага в хартиени торби по 22,68 кг, укрепени с полиетиленова вътрешна обвивка за гарантиране на устойчивостта на влага.

СЪХРАНЕНИЕ /СРОК НА ГОДНОСТ Срокът на годност на INDUSTRIAL TOPPING SL е 12 месеца след датата на производство, при съхранение в неотворени торби на хладно, сухо място на сянка.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПРОДУКТА  Избягвайте контакт с очите. Носете подходящи защитни очила. Избягвайте продължителен или многократен контакт с кожата. Носете ръкавици. Носете подходящи защитни дрехи. Не вдишвайте праха. При недостатъчна вентилация, носете средства за защита на дихателните пътища. Изперете дрехите преди повторно ползване. Измийте засегнатите части на кожата с вода и сапун. При затруднено дишане, изведете пострадалия на свеж въздух. При изхвърляне на продукта, той не се третира като опасен отпадък, съгласно федералните разпоредби. .

ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪПА НА ДЕЦА!