Simp Coat 25

Simp Coat 25

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: PENETRON
Код на продукта: 040901

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

SiMP® COAT 25 представлява висококачествена, течна еднокомпонентна, модифицирана със силан полимерна, еластична, хидроизолационна мембрана за студено полагане, без битум, разтворители и изоцианати (ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПОЛИУРЕТАН). Втвърдява се чрез реакция с наличната в околната среда влага, като образува защитно и самонивелиращо се покритие, което осигурява отлични физични и химични свойства, а също и добра устойчивост на ултравиолетова радиация.

ПРИЛОЖЕНИЯ

SiMP® COAT 25 е идеално за защита, поддръжка, ремонт, възстановяване и хидроизолация при ново строителство и съществуващи конструкции:

Бетонни подови плочи и покриви   Балкони и тераси   Големи хоризонтални повърхности   Покривни плочи, метални и гъвкави покривни системи и покрития   Заливане на хоризонтални еластични фуги   Зашита на изолация от полиуретанова пяна   Хидроизолация на мокри зони (под плочки) в бани, кухни, балкони, сервизни помещения и др.   Свързване и места за преминаване на тръби от различни материали в бетон, метал, зидария и покривни плочи, като свързване на комини, водосточни тръби и улуци, както и тавански прозорци и капандури    Ремонт на улуци и водосточни тръби    Основи Защита на зидария и вертикални повърхности

ПРЕИМУЩЕСТВА Може да се използва и върху влажни повърхности   Добра устойчивост на ултравиолетови лъчи, вода и влага    Еднокомпонентен, готов за ползване   Самонивелиращ се материал   Може да се нанася с четка, валяк, шпатула или безвъздушни помпи   Осигурява пропускливост на водни пари, като позволява на повърхността да диша   Икономично удължаване на експлоатационния срок на повредени покриви   Екологичен – не съдържа битум, изоцианати и разтворители   Не е необходим символ за опасност

Химични свойства на SiMP® COAT 25:

Напълно устойчив на атмосферни влияния   Добра устойчивост на вода, асфалтови разтворители, масла, смазки, разредени неорганични киселини и основи   Умерена устойчивост на естери, кетони и ароматни съединения   Не е устойчив на концентрирани киселини и хлорирани въглеводороди.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да бъде суха и здрава, без замърсяване, което може да се отрази неблагоприятно на адхезията на покритието. Повърхността трябва да бъде и напълно почистена от локви вода, преди нанасяне на материала. Отстранете всички недобре закрепени материали. Новите бетонни конструкции трябва да бъдат оставени да изсъхнат поне 28 дни. Старите покрития, мръсотия, мазнини, масла, органични вещества и прах трябва да бъдат отстранени с шлайф-машина. Всички незакрепени парчета от повърхността, както и праха от шлайфането трябва да бъдат отстранени изцяло. Основите трябва да бъдат подготвени в съответствие с указанията на PENETRON.

Уплътняване на дилатационни фуги:

Грундирайте дилатационните фуги с необходимия грунд (U-SEAL 110 за порьозни основи). Поставете полиетиленово подложно въже с подходящо сечение (PENETRON® BACKING ROD) във фугата и запълнете фугата с подходящия уплътнител U-SEAL или SiMP® SEAL 30. Съществуващите пукнатини и фуги трябва да бъдат уплътнени преди използване на продукта, за постигане на дългосрочни хидроизолационни резултати.

Нанасяне: Нанесете готовия за използване SiMP® COAT 25 равномерно и плътно на един или два слоя, ръчно с валяк или четка. Разнесете или излейте SiMP® COAT 25 на ивици директно върху повърхността и след това го разнесете с валяк с къс косъм (валяк за епоксидни/ полиуретанови бои). Вторият слой се нанася след пълното изсъхване на първия. Препоръчва се нанасяне на втория слой на следващия ден. При големи площи и про- фесионално приложение, продуктът може да се пръска с безвъздушна помпа, което дава възможност за значително пестене на човешки ресурси. Освен това, продуктът може да се нанася с плоска мистрия върху хоризонтални повърхности. На особено застрашени от напукване или други про- блемни места, като съединенията между стени и подове, 90° ъгли, комини, тръби и водосточни тръби (сифон), се препоръчва използване на геотекстил, напоен и наситен с SiMP® COAT 25, в първия мокър слой. Притиснете геотекстила (FABRIC) добре с валяк. Вторият слой се нанася върху геотекстила след пълното изсъхване на първия слой. Препоръчва се нанасяне на втория слой на следващия ден. При необходимост от, може да се осъществи пълно покритие с кварцови инертни материали (примерна гранулометричност QUARTZ SAND MIX (смес от кварцов пясък) 0,1 – 0,45 мм или QUARTZ SAND MIX (смес от кварцов пясък)  0,4–0,8 мм с разходна норма 2–4 кг/м2. Покритието трябва да бъде положено във втория слой SiMP® COAT 25 докато повърхността е още прясна или, за предпочитане, в третия слой (износващ слой),с приблизителна разходна норма за SiMP® COAT 25 – 0,5 кг/м2 . На следващия ден, след събиране на излишното количество кварц чрез използване на промишлена прахосмукачка, повърхността може да се покрие с един или два слоя подходящо защитно покритие. Предлага се използване на PENECOAT™ PU-H (асфалтова боя), с приблизителен разход върху кварца 0,250 – 0,300 кг/м2 за всеки слой. Вторият слой се нанася след 2-4 часа.

Разходна норма: Примерна: 1,1–1,2 кг/м2 на един или два слоя, с дебелина приблизително 0,6 мм. Използването на геотекстил обикновено намалява двойно разходната норма на SiMP® COAT 25 за м2 като може да са необходими до три слоя. Препоръчителна обща разходна норма 1,3–1,5 кг/м2 (без използване на геотекстил).

СПЕЦИАЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ При много чисти основи, добра адхезия може да се постигне и без използване на средства за подобряването ѝ. Това, обаче, трябва винаги да се проверява, в случай че втвърденият продукт ще бъде излаган на значителни колебания в температурата или влиза в контакт с вода. При хидроизолация на големи площи с високо съдържание на влага се препоръчва използване на изпарители – по един за всеки 20-25 м2 повърхност. SiMP® COAT 25 може да се боядисва, но поради големия брой бои и лакове, които се предлагат, препоръчваме извършване на проверка за съвместимост преди нанасяне. Времето за изсъхване на алкидните бои може да се увеличи. По принцип SiMP® COAT 25 има понижена химическа устойчивост към въглеводороди и асфалтови вещества. За нанасяне върху съществуващи асфалтови повърхности или асфалтови мембрани се предлага грундиране на повърхностите (като разделящ слой), при прилагане на слой двукомпонентен епоксиден грунд PENEPOX™ W, разреден с 10-20% прясна вода. Разходната норма на PENEPOX™ W е 0,150 – 0,200 кг/м2 . След 6-12 часа (не по-късно от 24 часа) и докато грундът още лепне, нанесете първия слой SiMP® COAT 25.

ОПАКОВКИ :

SiMP® COAT 25 се предлага в кофи по 14 кг ( 2 алуминиеви торби по 7 кг ) 

ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪПА НА ДЕЦА!