KRYSTALINE BLOCK F

KRYSTALINE BLOCK F

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: KRYSTALINE
Код на продукта: 020006

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

Кристалилизираща хидроизолираща симентова смес с фибри за ремонт на голям обем, поправка пукнатини, фуги, отвори и др. - KRYSTALINE BLOCK F 

 

Описание

Krystaline BLOCK F е високоякостен хидроизолационен армиран с фибри репарационен състав с компенсирано съсъхване проектиран да спира водни течове през пукнатините в бетона и да запълва дупки и фуги в него. Продуктът е създаден със специално предназначение по утвърдена технология, която се основава на комбинираното действие на водата и химическия състав на бетона, в резултат на което се формират милиони нови игловидни кристали в дълбочината на бетонното сечение. Тези кристали израстват тридименсиално, като по този начин ефективно и  пълно затварят съдържащиет се пори и капиляри в бетона, като осигуряват абсолютна водоплътност на сечението

Особености и ключови предимства

 Високи начални якости

 Много висока адхезионна способност

 Много високи якост на натиск и огъване

 Устойчивост на хидростатично налягане;

 Не съдържа короизонно действащи компонент и метали;

 Приложим при контакт с питейна вода

 Позволява боядисване след втвърдяване;

 Лесна и бърза употреба

 Осигурява постоянна хидроизолация

 Увеличава дълготрайността на бетона инамалява разходите за ремонт и поддръжка;

 Висока технологичност, която осигурява авторитет при изпълнение на висококачествени ремонти работи

 Основава се на вътрешно кристализационна технология.

Приложения

 Ремонт за затваряне на пукнатини, празнини и фуги

 Осигурява необходимата водоплътност на технологични отвори в бетонни стени;

 Репарационни работи при откъртвания

 и разслояване на бетона

 Може да се използва като водоплътен разтвор при зидарии

 Приложим за полагане върху каменни облицовки и други не бетонни повърхности

Инструкция за работа

Krystaline BLОCK F се хомогенизира (4 части прахообразен материал и 1 част вода) и се  нанася с мистрия върху репарираната бетонна  повърхност. Да не се хомогенизира количество, по-голямо от възможното за полагане до 15 минути след смесване с водата. При репариране на дълбоки каверни (дупки) и/или при необходимост от нанасяния на слоеве с по-голяма дебелина, е въэможно добавяне на ситна фракция трошен камък или речен чакъл (до 6-12 mm) в количество до 30% от основната смес

 

Разходна норма

1 kg Krystaline BLОCK F запълча половин литър  каверна (празнина); 1 kg/m2 като част от репарационна система; 2 kg/m2 като разтвор. 

 Съхранение

Krystaline BLOCK F следва да се съхранява на закрито при стайна температура 5-35 градуса предпазена от директна слънчева светлина . В тези условия и при затворени опаковки срокът на годност е 2 години. 

Пакетиране

Krystaline BLOCK F се доставя в пластмасови кофи по 20 kg

 

Технически характеристики

Цвят тъмно сив

Плътност в насипно състояние  1,4 g/cm3

Рн-фактор (воден разтвор) - 12

Якост на натиск  25 МРа

Начало на свързване при 25 градуса - 20мин

Устойчивост на хидростатично налягане 120 бара

Съотношение на смесване с вода 4:1 по обем

 

Безопасност и здраве

Овлажнен или смесен с вода, продуктът е разяждащ. Krystaline BLOCK F следва да се използва директно по предназначение. Препоръчваме внимателно запознаване с техническия му лист за безопасност и здраве преди използване. Включените в документа препоръки за използване на защитни средства при работа да се спазват стриктно.