KRYSTALINE 1

KRYSTALINE 1

Цена: 0,00лв.
Количество: Купи
Производител: KRYSTALINE
Код на продукта: 020001

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. 

КРИСТАЛИЗАЦИОННА ХИДРОИЗОЛИРАЩА ЗАМАЗКА KRYSTALINE 1 

кристализираща хидроизолираща циментова смес за бетон подложен на хидростатичен натиск, ремонт на пукнатини и фуги.

 

Описание

Krystaline 1 реагира химически с нехидратиралите циментови частици, като по този начин формира милиони нови кристали в дълбочината на бетонното сечение. В продължение на седмици и месеци тези  игловидни кристали продължават израстването си, запълвайки отворената порьозност на бетона, като блокират проникването на вода и водоразтворими агресивни агенти в бетона По- късно, в случаи на поява на пукнатини (от пластично свиване и/или съсъхване), проникващата през тях вода ускорява кристализационния процес с формиране на допълнителна кристална фаза, която напълно запълва пукнатините, създавайки водонепроницаем бариера за проникване на вода в бетонната и ст.б. конструкция. Бетонът самостоятелно създава водонепропусклив слой, който не се нуждае от допълнително третиране за постигане на ефективна хидроизолация. Krystaline 1 съдържа портландцимент, специално обработен кварцов пясък и активни химични компоненти. Доставя се в прахообразно състояние и се нуждае само от вода за хомогенизация преди употреба. 

Особености и ключови предимства

 Замества неефективните външни хидроиозолационни мембрани, покрития и рулони;

 Спира водни течове през бетонното сечение;

 Прониква в дълбочината на сечението на бетона и не се влияе от евентуално повърхностно износване или абразия;

 Запечатва и хидроизолира пукнатини с ширина до 0,7 mm;

 Активира се многократно и постоянно в присъствие на влака и / или вода

 Ефективност срещу хидростатично налягане до 120 бара;

 Увеличаваща се във времето водоплътност на бетона;

 Ефективна хидроизолираща способност, независимо от страната на водния напор;

 Възможност за ефективно действие след полагане върху пресен и стар бетон;

 Безпроблемен контакт с питейна вода;

 Предпазва стоманената армировка от корозия;

 Увеличава дълготрайността на бетона без необходимост от допълнителни разходи за поддръжка и ремонт.

 

Приложения

 Фундаменти;

 Зимнични стени;

 Тунели и тръбопроводи

 Морски, брегови и пристанищни съоръжения;

 Асансьорни шахти

 Бетонни и ст.б. стени

 Ст.б. плочи от различен тип

 Басейни;

 Пречиствателни станции

 Канали;

 Силози и резервоари, вкл за питейни нужди;

 Специални състави за торкретиране

 

Инструкция за работа

Всички бетони, преди третиране с трябва да бъдат да бъдат старателно почистени повърхностно и с "открита" порьозно-капилярна система. Първоначално следва да се отстранят механично от повърхността (чрез хидробластиране, пясъкоструене или ръчно с телена четка), подлежаща на третиране, всички остатъци от циментова паста, замърсявания, мазнини и пр. Почистената повърхност следва да бъде отстранена водонаситена преди полагане на като излишната вода следва да бъде Изсипете направната вода в подходящ чист съд, след което, в условия на непрекъснато хомогенизиране с нискооборотна елекрическа бъркалка, добавяйте на порции постигане на кремоподобна гъста консистенция. Следва да се хомогенизира само количество, което може да бъде положено в рамките на 20 минути преди втвърдяване на сместа. В случай на установено начало на свръзване не добавйте нови количества вода, а само пребърквайте сместа до постигане на желаната консистенция. 

Съотношение на смесване

5 обемни части прахообразна фаза на Krystaline 1 се смесват с 2 части вода до получаване на разтвор (суспензия). 3 обемни части Krystaline 1 се смесват с 1 част вода до получаване на грундиращ предварително водонаситената повърхност за полагане.

Разтвор за полагане

Положете специфираните един или два пласта от хомогенизираната смес с помощта на бояджийска четка или чрез бояджийски пистолет. Вторият пласт (ако е специфициран) се полага преди началото на свързване и втвърдяване на първия.

Третиране след полагане

До три дни след полагане 2-3 пъти дневно положеното покритие да се третира с водна мъгла. Във ветровито и горещо време това следва да се прави по-често. Алтернативно повърхността може да бъде защитена чрез покриване с водонаситен геотекстил. В студзено и дъждовно време положеното покритие следва да бъде защитено от замръзване и директни дъждовни капки. Krystaline 1 е ефективна хидроизолация на монолитни ст.б. конструкции, като следва да се има предвид, че не може да затваря водоплътно конструкционни дилатационни фуги между отделни корпуси и тактове на бетониране, при проектирано алтернативни знакопроменливи  премествания

Разходна норма

1 kg/m при обработка и затваряне на пукнатини като репарационен материал; 1 kg/m2 като повърхностна хидроизолация. Разходната норма е условна изависи от множество фактори.

Съхранение

Krystaline 1 следва да се съхранява на закрито при стайна температура 5-350С, предпазена от директна слънчева светлина. В тези условия и при затворени опаковки срокът на годност е 2 години

Пакетиране

Krystaline 1 се доставя в пластмасови кофи по 20 kg.

Технически характеристики

Цвят сив

Плътност в насипно състояние 1,2 g/cm3

Рн-фактор (воден разтвор) 13

Дълбочена на проникване в бетона 2,5 cm/месец

Начало на свързване при 250С 60 минути

Устойчивост на хидростатично налягане 120 бара

Съотношение на смесване с вода 5:2 по обем 3:1 върху влажна повърхност

Самовъзстановяване на пукнатини (selfhealing) с ширина до 0,7 mm 

 

Безопасност и здраве

Овлажнен или смесен с вода, продуктът е разяждащ. Krystaline 1 следва да се използва директно по предназначение. Препоръчваме внимателно запознаване с техническия му лист за безопасност и здраве преди използване. Включените в документа препоръки за използване на защитни средства при работа да се спазват стриктно